Minimalizacji kosztów eksploatacji budynku

dom na trawie

Termin świadectwo charakterystyki energetycznej budynku został wprowadzony do polskiego ustawodawstwa prawnego w 2009 roku na mocy dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, której głównym założeniem była poprawa sprawności energetycznej budynków, co oznacza, że nowe budynki powinny być dostosowane do lokalnego klimatu i tym samym będą miały wpływ na długoterminowe zużycie energii.

Czym jest charakterystyka energetyczna?

Wprowadzone kilka lat temu świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest to dokument, który określa jakość budynku lub mieszkania z punktu widzenia zużycia energii elektrycznej. Świadectwo energetyczne wystawia się na podstawie rocznego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku, czyli krótko mówiąc jest to suma rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dostarczaną do budynku dla różnych celów: ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, a także przygotowania ciepłej wody do użytku codziennego.

Certyfikacja budynków – co to takiego?

Wraz z terminem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku pojawia się termin certyfikacji budynków. Certyfikacja polega na obiektywnej ocenie nieruchomości zgodnie z kryteriami, które przyjęte są w danym kraju. Podczas certyfikacji bierze się pod uwagę między innymi lokalizację budynku oraz jego jakość funkcjonalną.

Korzyści ze świadectwa i certyfikatu

Nie da się ukryć, że posiadanie świadectwa energetycznego i certyfikacji budynku podnosi wartość nieruchomości w oczach potencjalnych najemców lub kupców. Przyszli dzierżawcy poprzez te dokumenty mają gwarancję, że interesujący ich budynek spełnia najwyższe standardy, które pozwolą na ograniczenie kosztów eksploatacji budynku do minimum.

Dodaj komentarz