Zakres obowiązków geodety podczas budowy domu

budowa domu - geodeta

budowa domu - geodeta

Geodezja to nauka, która zajmuje się ustalaniem ukształtowania terenu oraz określaniem położenia punktów na jego powierzchni. Dlatego usługi geodezyjne są bardzo ważne na kilku istotnych etapach budowy domu. Swoje zadania geodeta dokumentuje w dzienniku budowy, który zawiera wpisy dotyczące przebiegu całego procesu budowlanego.

Mapa do celów projektowych

Kiedy inwestor uzyska warunki zabudowy i zakupi odpowiedni projekt, powinien zlecić geodecie przygotowanie mapy do celów projektowych. Jego obowiązkiem jest wyznaczenie na mapie granic oraz otoczenia działki. Jeżeli jest ona zabudowana, geodeta powinien zamieścić również informacje o położeniu i przeznaczeniu innych budynków. Wówczas wydział geodezyjny przyjmuje pomiary terenu na mapie i zostaje ona opatrzona klauzulą o zastosowaniu projektowym.

Wytyczenie obiektu na działce

Po zatwierdzeniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, obowiązkiem geodety jest wytyczenie budynku na działce, w zgodzie z projektem jej zagospodarowania. Zadanie to polega na wyznaczeniu naziemnych i podziemnych osi budynku, zarysy przyszłych ław fundamentowych oraz zaznaczeniu charakterystycznych punktów domu, czyli stałych punktów wysokościowych

Zakończenie budowy

Do obowiązków geodety po zakończeniu budowy domu należy wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Potwierdza ona zgodność wytyczenia geodezyjnego z gotowym budynkiem. Geodeta zbiera aktualne dane na temat przestrzennego rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki, po czym nanosi je na mapę zasadniczą. Jest to dokument, który musi zostać dołączony do zawiadomienia o ukończeniu budowy.

 

Dodaj komentarz